#ViMåstePrata – stärker demokratin över hela landet

I början av 2018 startade satsningen #ViMåstePrata. Sedan dess har en mängd aktiviteter ägt rum runt om i landet. Under 2019 genomfördes åtta demokratidagar med samling för den lokala folkbildningen kring våra viktigaste samhällsfrågor och folkbildningens möjligheter att bidra till inkludering och delaktighet. Utöver detta har material tagits fram som spridits till studieförbund och folkhögskolor.

Det folkbildnings-gemensamma initiativet #ViMåstePrata uppmärksammar och stärker folkbildningens demokratiarbete i hela Sverige

Handbok för demokrater  med samtalshandledning.

  • Kort och affischer med Hédi Fried, tecknat av Stina Wirsén – ett signum för #ViMåstePrata och vikten av att aldrig vänja sig utan enträget fortsätta arbetet för rättvisa och demokrati.

Demokratitalarbank med ca 120 talare som reser landet runt för möten kring demokrati.

Samtalskort om demokrati som kan användas på kafferasten, lika väl som på en studiecirkel eller i ett klassrum på en folkhögskola.

Sverigepratar.se, den digitala plattformen för samtal om viktiga frågor utan publik och med respekt som ledstjärna. Även här finns ett studiematerial; Civilkurage på nätet.

Allt material ovan finns på:  vimasteprata.org

Missa inte Sverigepratar, den trollfria plattformen på nätet.