Styrelse

Mellan förbundsmötena, som hålls vartannat år, är Förbundsstyrelsen förbundets högsta beslutande organ.

Ordförande
Ann-Katrin Persson Sensus

Ledamöter
Ann-Sofie Olding Medborgarskolan
Cecilia Palm Folkuniversitetet
Alve Högman Ibn Rushd
Kenneth Lundmark Kulturens Bildningsverksamhet
Göran Hägerdal Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet
Johan Fyrberg Studieförbundet Vuxenskolan
Samuel Gustafsson Studieförbundet Bilda
Gustav Öhrn Studiefrämjandet

Björn Lind Hallands Bildningsförbund, adjungerad
Katarina Hansson Örebro läns bildningsförbund, adjungerad

Personalrepresentant
Ebba Ringborg Studieförbunden

Föredragande
David Samuelsson generalsekreterare, Studieförbunden

Protokollsekreterare
Ewa Jenninger Studieförbunden