Studieförbundsgemensamma avtal

Målet är att, i de fall det är mer fördelaktigt än om studieförbunden tecknar egna avtal, träffa avtal som är gemensamma för alla studieförbund.

Cirkelledaravtal 2017-09-01 till 2020-08-31
Ett treårigt cirkelledaravtal har tecknats mellan Studieförbunden, Lärarförbundets, Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Teaterförbundet.

Mynewsdesk
Studieförbunden har ett avtal med Mynewsdesk, som gör att det blir billigare för de tio studieförbunden att ansluta sig.
Studieförbunden på Mynewsdesk.

Tech Soup
För övriga programvaror hänvisar Studeförbunden till Tech Soup.