Samverkansgrupper och nätverk

Studieförbunden arbetar i ett antal interna samverkansgrupper tillsammans med de tio studieförbunden där samordning och utveckling står i fokus.

Studieförbunden är de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation. Vi står för demokrati, folkbildning och kultur för alla.

Samverkansgruppen för etik- och kvalitetsfrågor
I gruppen ingår det representanter från alla tio studieförbund. Gruppens uppdrag är att utbyta erfarenheter och gemensamt bereda förslag till Studieförbundens styrelse gällande etik- och kvalitetsfrågor.

IT-samverkansgruppen
Nio studieförbund samordnar sin databaserade verksamhetsrapportering genom Studieförbunden i IT-samverkansgruppen. Det gemensamma systemet Gustav utvecklas och förvaltas av ett utvecklingsteam bestående av fem personer samt en Produktägare.

Infonet
Infonet består av de tio studieförbundens och Studieförbundens kommunikationsansvariga. Gruppen arbetar med strategival och planering utifrån styrelsens beslutade gemensamma kommunikationssatsningar. Diskussionerna blir vägledande i studieförbundens fortsatta kommunikationsarbete.

Asylgruppen
I gruppen ingår representanter från alla tio studieförbund. Gruppen följer och utbyter erfarenheter kring studieförbundens verksamhet med asylsökande samt den uppsökande och motiverande verksamheten för utrikes födda kvinnor.

Musiknet
Musiknet består av musikansvariga från de tio studieförbunden som arbetar med att utveckla musikverksamheten och att säkra och synliggöra kvalitet.