Studieförbunden är de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation

Hos oss finns det kunskap om olika studieförbund och deras bidrag till demokrati, bildning och kultur över hela landet.

Vi samlar de tio studieförbunden med över 300 medlems- och samverkansorganisationer, närmare 270 000 studiecirklar och drygt 379 000 kulturprogram per år

Studieförbunden möter politiker och beslutsfattare, svarar på remisser från regering och riksdag, deltar i samhällsdebatten, arrangerar möten och seminarier och medverkar i olika arrangemang. Varje år publicerar Studieförbunden rapporter, bl.a. Bildningstrender med statistik om vad och hur människor i Sverige vill bilda sig.

Vi är även en plattform för erfarenhetsutbyten mellan våra medlemmar, de tio studieförbunden, och huserar ett antal grupper och nätverk. Nio av tio medlemmar samarbetar om det administrativa IT-systemet Gustav.