Vad är en studiecirkel?

Nio av tio cirkeldeltagare är nöjda med den studiecirkel de deltagit i. De tio studieförbunden är mötesplatser för människor med olika kön, ålder, ursprung och funktionsvariationer – samtidigt som folkbildningen också bereder plats för trygga rum och mångårig vänskap.

Åtta av tio som deltar i studiecirkel har lärt känna nya människor som de har diskuterat aktuella samhällsfrågor med – klart fler än hos allmänheten

I vår verksamhet finns teatergrupper, kulturföreningar, scouter, hårdrockare, cosplayers, kyrkokörer och hip-hopare. Och så mycket mer.

Folkbildning är det som uppstår när människor lär tillsammans och av varandra. Studiecirkeln är en modell för det, som möjliggör att en grupp människor går samman för att spela musik, lära sig ett språk, studera historia, spela in en podcast, skriva ett filmmanus, virka, snickra – eller bygga en rymdraket i Lego! Så länge det finns ett element av lärande och utveckling är allting möjligt.

Studieförbunden arbetar också med andra typer av folkbildningsverksamhet, där en stor grupp deltar eller träffarna är mindre regelbundna. Det ska alltid finnas ett alternativ för att lära och utvecklas tillsammans.

I en studiecirkel träffas en mindre grupp (ofta 3–10 personer) för att lära sig något tillsammans.

Alla studiecirklar har en ledare, en studieplan för vad man vill uppnå och någon typ av studiematerial.

Studiecirkeln har minst tre träffar, men pågår ofta längre.