Pressrum

Utrikes födda som deltar i studiecirkel har lättare att ta sig in på arbetsmarknaden

pressmeddelanden 2019-08-14 11:19:09

Ny nationalekonomisk analys om cirkeldeltagares vägar till arbetsmarknaden visar att det finns ett statistiskt positivt samband mellan att delta i en studiecirkel och att gå från arbetslöshet in i sysselsättning, särskilt hos gruppen utrikes födda. Detta gäller inte bara arbetsinriktade cirklar utan också allmänna studiecirklar inom matlagning, språk, kultur, hantverk, musik med flera.

Lansering: Sverigepratar.se - farväl filterbubblor!

pressmeddelanden 2019-04-26 12:54:00

Nu lanseras Sverigepratar.se, ett tryggt digitalt rum där politiskt oliktänkande matchas ihop med varandra 1:1. Politisk tinder, fast för motsatta åsikter. Det finns allt att vinna när publiken är borta. Istället för aggressiva kommentarer och mobbing får innehållet styra.

Det våras inte för föräldrars delaktighet i barns lärande: Studieförbunden kommenterar vårpropositionen

pressmeddelanden 2019-04-10 10:55:33

Studieförbunden kommenterar regeringens vårproposition 2019. De 50 miljoner kronor som tidigare avsatts till att stärka studieförbundens arbete för att öka föräldrars delaktighet i sina barns lärande försvann ur den beslutade budgeten för 2019 och återställs inte i VÅP:en.

Allt ljus på folkbildningens musikverksamhet! De tio studieförbunden prisas av GAFFA

pressmeddelanden 2019-02-21 09:46:00

Musikmagasinet GAFFA tilldelar Redaktionens Specialpris 2019 till de tio studieförbunden för deras breda insatser för det svenska musiklivet: "den grund som det svenska musikundret faktiskt vilar på."