Vi är...

Ny rapport: Första länken. Sju av tio tror att etableringen av utrikes födda kvinnor lyckas bättre om studieförbund och civilsamhället spelar en aktiv roll.

Nyhetsrum

Om folkbildning

10medlemmar

Kalendarium

Bokmässan 2018

Folk och bildning 2018

#ViMåstePrata