Folkbildningsponden 25 hos Teater Aros

#Fbpod25: Lära sig svenska genom att spela Hamlet?

Publiceradnovember 22, 2016 | Avadmin | Podcasts

84 150 asylsökande har deltagit i verksamhet hos något av de tio studieförbunden i år. Teater Aros har i flera år arbetat med teatern som verktyg för att ge nyinvandrade ungdomar möjlighet att öva det svenska språket, på köpet kommer så mycket mer. Förutom att det är ett lustfyllt sätt att lära sig nya ord och sätt att uttrycka sig på, så sätts allt i ett sammanhang, en scen kan man prata om, vad betyder den? Varför gör karaktärerna som de gör, och hur gör man i Sverige? Dessutom träffar ungdomarna andra ensamkommande som flytt sina hem.

”Teater är jätteroligt, därför att jag lär mig svenska, mera svenska”.
Säger Rawah 16 år, som hoppas utbilda sig till läkare i Sverige.

”Det är superviktigt att inlemma dem när de är här, och så hungriga och törstiga på att få bli en del av det svenska samhället, att vi tar vara på den lärande lusten”, säger cirkelledaren Janya Cambronero.

Här kan du ladda ner avsnittet.

Redaktion: Aziza Dhaouadi i samarbete med de tio studieförbundens bransch och intresseorganisation Studieförbunden

Dela artikeln!