Möten som utvecklar Sverige

Studieförbunden är Sveriges största mötesplats för bildning och kultur. Varje år deltar ett myller av människor i studiecirklar och kulturarrangemang runt om i hela landet.

Livslångt lärande, ett demokratiskt föreningsliv och ett blomstrande kulturliv är effekter av studieförbundens verksamhet.

Folkbildningsförbundet är de tio studieförbundens intresseorganisation.

2014 blir händelserikt; det är val till europaparlamentet och till riksdag, landsting och kommuner i Sverige. Studieförbunden verkar på olika sätt för ett ökat valdeltagande. Folkbildningsförbundet synliggör detta arbete under hashtagen #aktivtval2014.

Dessutom belyser vi särskilt studieförbundens arbete med unga utan arbete. Mer om detta kan du läsa här.

Just nu utlyser vi uppsatsstipendier i ämnen med relevans för folkbildning och studieförbund. Sista datum för inlämning är 5 juni 2014.

 

 European-Union-flagga_2knapp

#aktivtval2014

Folkbildningspodden

  • Arbetarnas bildningsförbund
  • Folkuniversitetet
  • Ibn Rushd
  • Kulturens Bildningsverksamhet
  • Medborgarskolan
  • Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet
  • Sensus
  • Studiefrämjandet
  • Bilda
  • Studieförbundet Vuxenskolan