studieforbunden_220x50
    

Vi är studieförbundens bransch- och intresseorganisation. De tio studieförbunden är Sveriges största mötesplats för bildning och kultur. Varje år deltar ett myller av människor i studiecirklar och kulturarrangemang runt om i hela landet.

Studieförbunden verkar på olika sätt för att utveckla en demokratisk samhällsutveckling – också mellan valen. Andra områden som vi arbetar och samverkar kring är unga utan arbete och arbetet landet över för ett gott mottagande av människor på flykt.

2016-12-28 Debatt: Folkbildning krävs för personer i digitalt utanförskap!

2016-11-22 Debatt i Dagens samhälle: Släpp in studieförbunden i etableringen 

Den 26 september bjöd vi in till Folk&bildning, första upp­lagan av det som ska bli en årlig mötesplats om folkbildning hos de tio studieförbunden. Teman för dagen var ungas arbetsmarknad och nyanländas etablering.

2016 har varit ett händelserikt folkbildningsår. Nu tar vi helg! Kansliet kommer att vara sporadiskt bemannat under jul och nyår fram t.o.m. 9 januari. På återseende.

 

Vi önskar er alla en god helg!