Möten som utvecklar Sverige

Folkbildningsförbundet är de tio studieförbundens intresseorganisation. Studieförbunden är Sveriges största mötesplats för bildning och kultur. Varje år deltar ett myller av människor i studiecirklar och kulturarrangemang runt om i hela landet.

2014 blir händelserikt; det är val till europaparlamentet och till riksdag, landsting och kommuner i Sverige. Studieförbunden verkar på olika sätt för ett ökat valdeltagande. Folkbildningsförbundet synliggör detta arbete under hashtagen #aktivtval2014. Andra fokusområden som är aktuella just nu är Unga utan arbete och Livslångt läsande.

Vårt kansli testar fiskelyckan fram till vecka 33. Vi önskar er alla en lång och skön sommar. På återseende!

Fokus Folkbildningspodden  postit_aktivt_i_almedalen
  • Arbetarnas bildningsförbund
  • Folkuniversitetet
  • Ibn Rushd
  • Kulturens Bildningsverksamhet
  • Medborgarskolan
  • Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet
  • Sensus
  • Studiefrämjandet
  • Bilda
  • Studieförbundet Vuxenskolan