Möten som utvecklar Sverige

Folkbildningsförbundet är de tio studieförbundens intresseorganisation. Studieförbunden är Sveriges största mötesplats för bildning och kultur. Varje år deltar ett myller av människor i studiecirklar och kulturarrangemang runt om i hela landet.

2014 är händelserikt; det är val till europaparlamentet och till riksdag, landsting och kommuner i Sverige. Studieförbunden verkar på olika sätt för ett ökat och medvetet valdeltagande. Folkbildningsförbundet synliggör detta arbete under hashtagen #aktivtval2014. Andra fokusområden som är aktuella just nu är Unga utan arbete och Livslångt läsande.

Fokus Folkbildningspodden #aktivtval2014
  • Arbetarnas bildningsförbund
  • Folkuniversitetet
  • Ibn Rushd
  • Kulturens Bildningsverksamhet
  • Medborgarskolan
  • Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet
  • Sensus
  • Studiefrämjandet
  • Bilda
  • Studieförbundet Vuxenskolan